Predstavitev poklica – OBČINSKI REDAR

G. Tomše, oče naše Emily, ki obiskuje predšolsko skupino Zvezdice, nam je danes predstavil poklic občinskega redarja.
Otroci so ga z navdušenjem poslušali, mu postavljali vprašanja in si z zanimanjem ogledovali opremo in pripomočke, ki jih uporablja pri svojem delu.
Pristojnosti občinskega redarja:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo,
 • ustna odredba,
 • ugotavljanje istovetnosti,
 • varnostni pregled osebe,
 • zaseg predmetov,
 • zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
 • uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki jim jih dajejo zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.

G. Tomše, hvala za poučno in zanimivo predstavitev poklica.

Tanja Mozgan Imperl

(Ogledano skupaj: 929, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...