POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin.

Ključni cilji projekta so:

  • razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja,
  • mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije,
  • opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo, sam projekt pa bo trajal 5 let. Naša šola sodeluje v projektu kot razvojna šola.

Osnovne naloge razvojnega tima na šoli so:

  • Oblikovati model za razvoj kompetence podjetnosti, usklajevati projektne aktivnosti za preizkušanje modelov razvoja kompetenc podjetnosti v vseh treh VIO, vzpostaviti načine za vertikalno povezavo med strokovnimi delavci znotraj razvojne OŠ v prvih dveh letih sodelovanja v projektu.
  • V tretjem letu sodelovanja v projektu bomo skrbeli za prenos modela razvoja kompetenc podjetnosti na implementacijske OŠ, t.j. ostale šole.
  • Vzpostavili bomo sodelovanje z zunanjimi izvajalci iz okolja, ki nam bodo nudili podporo pri izvajanju projektnih aktivnosti za razvoj kompetence podjetnosti na različnih področjih in smereh.

Stran projekta

(Ogledano skupaj: 1.054, današnjih ogledov: 1)