Varna mobilnost

Učenci naše šole bodo v prometne aktivnosti ponovno vključeni vsi, od 1. do 9. razreda, pri rednem pouku, razširjenem programu in pri dnevih dejavnostih. V mesecu septembru bomo z učenci prve in druge triade pregledali na terenu varne in nevarne poti, opozorili na nevarnosti prometa okoli šole, starejše učence prostovoljce/ učence prometnike vzpodbujali za nadzor, predvsem pa starše opozar-jali na napačno parkiranje, ko pri oddaji in pri prevzemu svojega otroka parkirajo na mestih, ki niso namenjena ustavljanju vozil. V začetku šolskega leta, v jutranjih urah, bodo pomagali tudi člani PGD Sečovlje ter policista iz PP Piran. V Sv. Petru, na POŠ, pa bo za varnost poskrbelo nekaj prostovoljcev s strani PGD Nova vas. Na prvi šolski dan prvošolcev bo obisk maskote Kuža Pazi dobrodošel, saj jih bo ta maskota peljala na ogled varnih poti v okolici šole in vrtca.

V Evropskem tednu mobilnosti bomo v tretjem tednu izpeljali dan brez avtomobila. Pri pouku spre-govorili o spremembah potovalnih navad in pozvali starše, da se ta dan pripeljejo s kolesi, s skiroji ali pa svojimi otroki, v šolo pridejo peš. Učenci druge triade bodo s svojimi kolesi spoznali prometne znake in predpise in prevozili kolesarski poligon. V spomladanskem času Občina Piran – SPVCP učen-cem 4. in 5. razreda omogoči vožnjo z avtomobilčki na bencinski pogon – Jumicar Učenci ponovijo prometna pravila in se preizkusijo v vožnji na prometnem poligonu.

Skrbno in odgovorno se bomo lotili izpeljave kolesarskih izpitov za oba oddelka 5. razredov. Opravili bodo teoretični in praktični del izpita. Po uspešnem opravljenem izpitu ob soglasju staršev bo njihova kolesarska izkaznica veljavna za samostojno vožnjo v prometu. V tretji triadi pa bodo sedmošolci in osmošolci, v Novi Gorici pod strokovnim vodstvom mentorjev Šolskega centra, vozili spretnostni po-ligon z električnimi skiroji. Prisluhnili bodo tudi krajšemu predavanju o vožnji s skiroji v mestu in vasi.

V sodelovanju z AMD Piran bomo izpeljali občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu? Na vseh osnov-nih šolah v občini Piran mentorji pripravljajo učence v spretnostni vožnji s kolesi po zahtevnem kole-sarskem poligonu in prepoznavanju pravil iz knjižice Kolesar sem. Vse prometne dejavnosti se bodo organizirale v času rednega in v času razširjenega pouka. Pilotni projekt Uresničevanje trajnostne mobilnosti in izobraževanje za trajnostni razvoj v vzgoji in izobraževanju bo tudi letos obogatil dejav-nosti za prometno varnost otrok in njihovih staršev ter v razredih in izven razredov učitelji razvijali, krepili znanja, veščine vedenja v prometu.

Betka Vatovec Bojanić

(Ogledano skupaj: 76, današnjih ogledov: 1)