Uživajmo v zdravju

 

UVZ_logo_zelen_hor

S projektom Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju, smo pričeli že v preteklem šolskem letu, z akronimom Uživajmo v zdravju. Na šoli smo oblikovali projektni tim, ki ga sestavljajo predstavniki strokovnih delavcev (svetovalna delavka, učitelji razrednega pouka, učitelj športa, učiteljica naravoslovja in izbirnih predmetov s področja prehrane, ravnateljica) in kuhinje. Izdelane so bile temeljite analize stanja na področju gibalnih navad, prehranjevalnih navad, stanja prehranjenosti, Sistema in programov izobraževanja, ponudbe prehrane, športne vzgoje, programov in infrastructure za izvajanje telesne dejavnosti. Projektni tim je izdelal akcijski načrt za šolsko leto 2016/17, ki bo vseboval aktivnosti na vseh omenjenih področjih. Že doslej smo na tem veliko delali, a sedaj se bomo tega lotili veliko bolj načrtno, jih spremljali in evalvirali naše delo. Večina dejavnosti se že odvija znotraj pouka, interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov in v okviru dela posameznih skupin (npr. za prehrano), načrtno bomo delali tudi izven pouka, predvsem na področju gibanja oz. kakovostnejšega preživljanja prostega časa. Promocija projekta bo potekala po vsej vertikali, v nekatere aktivnosti bodo vključeni tudi starši. Člani šolskega tima se bodo usposabljali na skupnih srečanjih.

Šolski projektni tim:

Mateja Car – koordinatorka projekta,
Mirela Flego – ravnateljica, članica tima,
Mirjana Černetič – članica tima,
Ernestina Car – vodja kuhinje,
Adi Markač – član tima,
Marinela Čapalija – članica tima.

Iz našega  akcijskega načrta za šol.l. 2016/17 :

 • Spodbujanje otrok k zdravemu načinu prehranjevanja; izdelava prehranske piramide v jedilnici;
 • Voda in nesladkani čajje vedno na voljo;
 • Izdelava vprašalnika o prehrani v šoli;
 • Uživajmo lokalno;
 • Delavnice zdravega načina prehranjevanja za učence in starše;
 • Praznovanje rojstnega dne v šoli/vrtcu;
 • Uredimo šolski vrt, kako do samooskrbe;
 • Uvedba aktivnega odmora med poukom;
 • Izvedba pohodov za otroke in starše (popoldan, ob sobotah);
 • FIT minute za zdravje;
 • Ponudba obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter interesnih dejavnosti s področja športa in prehrane;
 • Aktivna igrišča popoldan;
 • Sodelovanje v akcijah s področja promocije zdravja (oktober, april) v sodelovanju z ZD Lucija;
 • Aktivno preživljanje prostega časa – organizirane gibalne urice.

Mateja Car, koordinator projekta

(Ogledano skupaj: 1.033, današnjih ogledov: 1)